• Gali magacaaga iyo cinwaanka emaylkaaga foomka ku yaal bogga, oo ay la socdaan faahfaahinta ku saabsan weydiimahaaga, annaguna waannu kaaga jawaabi doonnaa isla marka aannu kari karno.


  • Wixii su’aal ah ee degdega ah, waad na soo wici kartaa 0207-788-3009.