Waxaan aqbalnaa aqoonsi walba oo doowladda eey bixiso. Fadhlan hubi in macluumaadka soosocda eey ku yaaliin aqoonsigaaga:


  • Lambarka dukumentiga
  • Sawirkaaga
  • Magacaaga oo buuxa
  • Taariikhda dhalashadaada
  • Saxiixaaga
  • Taariikhda dhicida aqoonsiga
Noocyaha aqoonsiga aan aqbalno waxaa ka mid ah:


  • Baasiboorka
  • Aqoonsiga guud ee dalka
  • Leeysinka darawal nimada